Nye hjelmer funnet i Norge og statistikk

Dette kapittelet viser mine siste hjelmer funnet i Norge.

Jeg vil vise noen tall som er interessante for hjelmsamlere og denne statistikken er registrert etter tellinger og studier av Heer dekaler i november 2017.

Totalt antall hjelmer som har vært i samling er 170 hjelmer. Pr i dag er det 102 hjelmer i samling. Hjelmer som er i for dårlig forfatning er enten solgt og heller ikke registrert. Ikke alle salg er registrert (2001-2005), og ikke alle kan jeg verifisere som sikre fabrikktyper. Disse er utelatt i statistikken.

Av Heer hjelmer (bare WW2) med registrerbare dekaler er det totale antallet 42.

Av ET/CKL hjelmer (M35/M40/M42) er antallet 19. Alle ET/CKL hjelmer har ET style dekaler (August Juttner). Unntatt en reissue som har en Ed. Strache.

Av Quist hjelmer (M35/M40/M42) er antallet 11. Av Quist hjelmer med Big Foot er antallet 5, med ET style 4, med Methner & Burger (reissues) er antallet 2.

Av SE/hkp hjelmer (M35/M40/M42) er antallet 4. Alle har ET style (August Juttner).

Av NS hjelmer (M35/M40/M42) er antallet 7. Av disse har 3 Pocher og de 3 HJ&K og den siste en Ed Strache (reissue).  

Av EF hjelmer (M35/M40/M42) er antallet 1. HJ&K dekal.

Antallet WW1 hjelmer (M16, M17 og M18) funnet i Norge og som har vært innom min samling er 10.

Av disse er 7 overgangshjelmer (transitionals) med registrerbare Heer dekaler og de resterende 3 er hjelmer med WW1 konfigurasjon (WW1 innmat, hakereim og maling).

4 Heer overgangshjelmer har Methner & Burger dekaler, 1 har en Huber Jordan & Körner dekal, 1 har en Ed Strache dekal  og den siste har en ET style dekal.

M35 hjelmer i samling/har vært i samling (2017)

78

Av disse er antallet ET

36

Av disse er antallet Q

12

Av disse er antallet SE

13

Av disse er antallet NS

14

Av disse er antallet EF

3

M40 hjelmer i samling/har vært i samling (2017)

55

Av disse er antallet ET

23

Av disse er antallet Q

17

Av disse er antallet SE

5

Av disse er antallet NS

5

Av disse er antallet EF

5

M42 hjelmer i samling/har vært i samling (2017)

37

Av disse er antallet CKL/ET

18

Av disse er antallet Q

0

Av disse er antallet hkp/SE

6

Av disse er antallet NS

9

Av disse er antallet EF

4

M35 ET64 Heer, kommer fra Trondheim.

M35 ET64 Heer, kommer fra Trondheim.

Innsiden av M35 hjelmen vist over.

Innsiden av M35 hjelmen vist over.

ET style dekalen på M35 hjelmen vist over.

ET style dekalen på M35 hjelmen vist over.

M42 CKL64, kommer fra Strømmen utenfor Oslo.

M42 CKL64, kommer fra Strømmen utenfor Oslo.

Innsiden av M42 hjelmen vist over.

Innsiden av M42 hjelmen vist over.

M35 Q64 ommalt hjelm. Dette er en tidlig utgave av en M35 hjelm. Begge dekalene skjuler seg under malingen. Funnet i Sogndal.

M35 Q64 ommalt hjelm. Dette er en tidlig utgave av en M35 hjelm. Begge dekalene skjuler seg under malingen. Funnet i Sogndal.

Innsiden av M35 hjelmen vist over.

Innsiden av M35 hjelmen vist over.

M35 ET68 KM SD med bortskrapet nasjonalskjold (etter 1940 mars regulativ). Funnet i nærheten av KM anlegg i Trondheim.

M35 ET68 KM SD med bortskrapet nasjonalskjold (etter 1940 mars regulativ). Funnet i nærheten av KM anlegg i Trondheim.

Innsiden av M35 hjelmen vist over.

Innsiden av M35 hjelmen vist over.

KM dekalen på M35 hjelmen vist over.

KM dekalen på M35 hjelmen vist over.

M35 SE66 Heer SD ommalt hjelm. Denne hjelmen har blitt malt om med en lysegrå grov tekstur maling og satt på en ny dekal. Funnet i Bærum.

M35 SE66 Heer SD ommalt hjelm. Denne hjelmen har blitt malt om med en lysegrå grov tekstur maling og satt på en ny dekal. Funnet i Bærum.

Innsiden av M35 hjelmen vist over. Legg merke til den taktiske merkingen i skjørtet.

Innsiden av M35 hjelmen vist over. Legg merke til den taktiske merkingen i skjørtet.

Huber Jordan & Körner dekal på M35 hjelmen vist over.

Huber Jordan & Körner dekal på M35 hjelmen vist over.

M40 ET64 ommalt med grå maling med tekstur. Under malingen befinner det seg en Heer dekal. Funnet i Bærum.

M40 ET64 ommalt med grå maling med tekstur. Under malingen befinner det seg en Heer dekal. Funnet i Bærum.

Innsiden av M40 hjelmen vist over.

Innsiden av M40 hjelmen vist over.

Nyeste kommentarer

08.11 | 10:24

Hei, jeg har en tallerken, Meissen Porselen
"Infanterieregiment 11"

12.04 | 07:17

Så flott å se en original Damsleth..en flott akvarell, herlig!

31.08 | 20:21

Veldig bra side. Kortfattet og forståelig oppsett!

Del denne siden