Heer Dekaler og Dekaler fra Paramilitære Organisasjoner

Dette kapittel omhandler Heer dekaler på WWI gjenbrukshjelmer, tidlige dekaler på M35 hjelmer og dekaler på små paramilitære organisasjoner. De fleste er på hjelmer funnet i Norge.

En Heer dekal på en såkalt

En Heer dekal på en såkalt "transitional" hjelm. Denne dekalen er typisk for disse gjenbrukshjelmene fra 1. verdenskrig. Legg merke til de svake linjene i ørna som er nesten visket ut over tid. Krakeleringen til venstre er på grunn av en Reichswehr dekal under malingslaget.

Nasonalskjoldet på den samme hjelmen fra 1. verdenskrig. Under dekalen og siste malingslag ligger det en Reichswehr dekal. Dette skjoldet er noe mindre enn nasjonalskjoldene på de senere M35 hjelmene.

Nasonalskjoldet på den samme hjelmen fra 1. verdenskrig. Under dekalen og siste malingslag ligger det en Reichswehr dekal. Dette skjoldet er noe mindre enn nasjonalskjoldene på de senere M35 hjelmene.

En Heer dekal på en M16/M17 østerriksk gjenbrukshjelm. Typisk dekal på WWI gjenbrukshjelmer.

En Heer dekal på en M16/M17 østerriksk gjenbrukshjelm. Typisk dekal på WWI gjenbrukshjelmer.

Nasjonalskjoldet på den samme WWI østerrikske gjenbrukshjelmen.

Nasjonalskjoldet på den samme WWI østerrikske gjenbrukshjelmen.

En Metner & Burger dekal på en M17 østerrisk gjenbrukshjelm.

En Metner & Burger dekal på en M17 østerrisk gjenbrukshjelm.

En Methner & Bürger dekal på en M18 gjenbrukshjelm.

En Methner & Bürger dekal på en M18 gjenbrukshjelm.

En Heer dekal på en barnehjelm. Denne dekalen kommer fra produsent Wilhelm Abels. Barnehjelmer er lettmetallshjelmer i barnestørrelser som ble brukt i lek på 30 -og 40 tallet av barn.

En Heer dekal på en barnehjelm. Denne dekalen kommer fra produsent Wilhelm Abels. Barnehjelmer er lettmetallshjelmer i barnestørrelser som ble brukt i lek på 30 -og 40 tallet av barn.

En Wilhelm Abels p åen M35. Denne typen er en svartlinjet type.

En Wilhelm Abels p åen M35. Denne typen er en svartlinjet type.

En RAD dekal (Reichsarbeitsdienst) på en M40.

En RAD dekal (Reichsarbeitsdienst) på en M40.

N.S.K.K. (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) dekal på en M42. Disse dekalene flasser ofte av hjelmer på grunn av dårlig kvalitet eller mangelfull bruk av lakk.

N.S.K.K. (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) dekal på en M42. Disse dekalene flasser ofte av hjelmer på grunn av dårlig kvalitet eller mangelfull bruk av lakk.

Luftschutz dekal  på en gladiatorhjelm av den tredelte typen.

Luftschutz dekal på en gladiatorhjelm av den tredelte typen.

Partidekal på en M35 Quist hjelm. Denne dekalen har fått en malingsreperasjon som man ser på den nederste armen på hakekorset. Noe hvit maling som minner om kalkmaling ligger rundt. Usikkert om dette er en reperasjon gjort under krigen eller om det er en etterkrigsreperasjon. En annen detalj er krakelering gjennom dekalen på grunn av malingen som dekker partidekalen som befinner seg under.

Partidekal på en M35 Quist hjelm. Denne dekalen har fått en malingsreperasjon som man ser på den nederste armen på hakekorset. Noe hvit maling som minner om kalkmaling ligger rundt. Usikkert om dette er en reperasjon gjort under krigen eller om det er en etterkrigsreperasjon. En annen detalj er krakelering gjennom dekalen på grunn av malingen som dekker partidekalen som befinner seg under.

Heer Pocherdekal på en M35 NS66. Her ser man at den svarte bakgrunnen på skjoldet har fått en

Heer Pocherdekal på en M35 NS66. Her ser man at den svarte bakgrunnen på skjoldet har fått en "touch up" med et svart belegg som minner om maling. Usikkert om dette kan være en reperasjon under krigen eller om dette er en etterkrigsreperasjon.

Nasjonalskjoldet fra samme M35 NS66 hjelm. Her har skjoldet fått en

Nasjonalskjoldet fra samme M35 NS66 hjelm. Her har skjoldet fått en "touch up" av samme type svartmaling og det har blitt brukt rød -og hvit maling på de respektive steder. Usikkert om dette er et verk fra krigen.

Et nasjonalskjold som har fått et tykt lag med maling over. Man kan se at fargene på skjoldet under stikker fram på noen steder. Usikkert om dette er en

Et nasjonalskjold som har fått et tykt lag med maling over. Man kan se at fargene på skjoldet under stikker fram på noen steder. Usikkert om dette er en "touch up" fra krigen eller en etterkrigspynting.

Nyeste kommentarer

08.11 | 10:24

Hei, jeg har en tallerken, Meissen Porselen
"Infanterieregiment 11"

12.04 | 07:17

Så flott å se en original Damsleth..en flott akvarell, herlig!

31.08 | 20:21

Veldig bra side. Kortfattet og forståelig oppsett!

Del denne siden