Hjelminnmater og detaljer

I 1934 ble den nye Modell 1931 hjelminnmat tatt i bruk i gjenbrukshjelmer fra WWI og i den nye modellen M1935. Den nye M31 innmaten tok hensyn til soldatens hodestørrelse og ikke bare hjelmskallstørrelsen som var tilfellet ved WWI hjelmene. M31 innmaten består av to metallbånd som går inn i hverandre og disse metallbåndene er bundet sammen med 5 springfjærbånd.

Lærdelen av innmaten er festet til det indre metallbåndet med små nagler laget av aluminium og i senere innmatutgaver med nagler laget av sinkbelagt stål. På det ytre båndet er det stanset ut innmatstørrelsen og hjelmstørrelsen. Læret betår av 8 separate deler som er formet som tunger og de har 5 luftehull hver. Hjelminnmater for store hjelmer med størrelse 68 og 70 har 9 tunger. For en bedre justering til soldatens hode går det en vevd strammesnor (ser ut som en veke på et talglys) gjennom det 6 hullet ytterst på hver tunge. 

Mellom læret og det indre metallbåndet er det festet et ullbånd for å bedre komforten for soldaten og for at læret skal beskyttes mot slitasje mot metallbåndet. Tidlige hjelminnmatproduksjoner består for det meste av aluminiumsdeler og de senere hjelminnmatutgavene fra og med 1940 har sinkbelagte ståldeler. M31 hjelminnmaten består av mange deler og de 7 forskjellige innmatprodusentene mottok deler av mange underleverandører.

Tre M31 innmater stablet. Innmaten i midten har et aluminiumsbånd og de to andre har sinkbelagte stålbånd. Legg merke til hakereimsbøylen på aluminiumsbåndet i midten har rett kanter på hvert hjørne som gjør at den ser mer firkantet ut. Bøylene på stålbåndene har mer avrundete hjørner.
Aluminiumsbåndet i midten er av den forsterkede typen som har en aluminiumsplate festet med fire små nagler.

Tre M31 innmater stablet. Innmaten i midten har et aluminiumsbånd og de to andre har sinkbelagte stålbånd. Legg merke til hakereimsbøylen på aluminiumsbåndet i midten har rett kanter på hvert hjørne som gjør at den ser mer firkantet ut. Bøylene på stålbåndene har mer avrundete hjørner.
Aluminiumsbåndet i midten er av den forsterkede typen som har en aluminiumsplate festet med fire små nagler.

Et singel aluminiumsbånd. Legg merke til bøyningene forskjellige steder på båndet grunnet mykheten i metallet og at konstruksjonen ikke var sterkt nok for daglig bruk.

Et singel aluminiumsbånd. Legg merke til bøyningene forskjellige steder på båndet grunnet mykheten i metallet og at konstruksjonen ikke var sterkt nok for daglig bruk.

Et forsterket aluminiumsbånd. Legg merke til de to aluminiumsplatene som er festet til det ytre båndet som gjør at båndet tåler bedre daglig bruk under kamp.

Et forsterket aluminiumsbånd. Legg merke til de to aluminiumsplatene som er festet til det ytre båndet som gjør at båndet tåler bedre daglig bruk under kamp.

Sinkbeagt stålbånd med grønnmalte springfjærbånd. Læret har blitt skåret av (trolig etter krigen) og man kan se det beskyttende ullbåndet.

Sinkbeagt stålbånd med grønnmalte springfjærbånd. Læret har blitt skåret av (trolig etter krigen) og man kan se det beskyttende ullbåndet.

Detaljbilde av et sinkbelagt stålbånd. Legg merke til den grønne springfjæren i den rektangelformede åpningen.

Detaljbilde av et sinkbelagt stålbånd. Legg merke til den grønne springfjæren i den rektangelformede åpningen.

Detaljbilde av ullbåndet mellom stålbåndet og læret. Ullbåndet beskytter læret mot gnissing fra stålbåndet og gir bedre komfort for soldaten som bærer hjelmen. Ullbåndene har enten en grå eller grønngrå farge.

Detaljbilde av ullbåndet mellom stålbåndet og læret. Ullbåndet beskytter læret mot gnissing fra stålbåndet og gir bedre komfort for soldaten som bærer hjelmen. Ullbåndene har enten en grå eller grønngrå farge.

Blekkstempelmerkinger på innsiden av læret. Nummeret

Blekkstempelmerkinger på innsiden av læret. Nummeret "57" betyr størrelsen i cm av det indre metallbåndet og nummeret "55" er størrelsen for soldaten hode. " Innmatstørrelsen er 62 og den aktuelle omkretsen av selve båndet er på 61 cm. Legg merke til at ullbåndet er skjært av og de små aluminiumsnaglebeina som fester læret til aluminiumsbåndet.

Merkinger på et aluminiumsbånd datert 1938.

Merkinger på et aluminiumsbånd datert 1938. "D.R.P." betyr Deutsche Reichs Patent og produsenten er Schuberth-Werk K.-G. fra Braunschweig. Forkortelsen K.G. står for Kommanditgesellschaft. Legg merke til de to små aluminiumsnaglene til venstre som fester forsterkningsplaten til selve aluminiumsbåndetplaten. Til høyre hakereimsbøylen med de markert firkantede hjørnene.

Merkinger på den høyre siden av hakereimsbøylen. Ytterst til høyre de naglene som er til forsterkningsplaten. Denne innmaten passer inn i et

Merkinger på den høyre siden av hakereimsbøylen. Ytterst til høyre de naglene som er til forsterkningsplaten. Denne innmaten passer inn i et "64" hjelmskall og nummeret "57" er størrelsen på soldatens hode (dvs. 57 er det som på norsk kalles hatt -eller luestørrelse). Bokstavene n.A. betyr "neues art" eller på norsk ny modell.

Produsentmerkinger på et sinkbelagt stålbånd datert 1940. Produsenten er den samme som aluminiumsbåndet vist over, nemlig Schuberth-Werk K.-G. fra Braunschweig.

Produsentmerkinger på et sinkbelagt stålbånd datert 1940. Produsenten er den samme som aluminiumsbåndet vist over, nemlig Schuberth-Werk K.-G. fra Braunschweig.

Merkinger på et sinkbelagt stålbånd, 66 n.A. og 58. Hjelmstørrelse 66 og hatt -eller luestørrelse 58.

Merkinger på et sinkbelagt stålbånd, 66 n.A. og 58. Hjelmstørrelse 66 og hatt -eller luestørrelse 58.

Lær laget av geite -eller saueskinn. Mesteparten av alt lær til hjelminnmat ble laget av disse dyrene, men etter hvert ble lær av grovere struktur brukt, nemlig griselær. Blekkstempelet

Lær laget av geite -eller saueskinn. Mesteparten av alt lær til hjelminnmat ble laget av disse dyrene, men etter hvert ble lær av grovere struktur brukt, nemlig griselær. Blekkstempelet "58" betyr hatt/lue størrelse. Produsenten har tydeligvis gjort en merkingsfeil da den er også merket med tallet "57". legg merke til den fine og myke strukturen som gjorde læret behagelig å ha på hodet.

Griselærinnmat med blekkstempel med hatt/lue nummer. Griselær er vanlig på senkrighjelmer (som M42), men forekommer på M40 hjelmer også. Griselæret ble brukt da det ble mangel på finere lær utover krigen. Legg merke til den grove strukturen i læret.

Griselærinnmat med blekkstempel med hatt/lue nummer. Griselær er vanlig på senkrighjelmer (som M42), men forekommer på M40 hjelmer også. Griselæret ble brukt da det ble mangel på finere lær utover krigen. Legg merke til den grove strukturen i læret.

Små nagler som fester læret til metallbåndet. På bildet er det både aluminiumsnagler og sinkbelagte stålnagler.

Små nagler som fester læret til metallbåndet. På bildet er det både aluminiumsnagler og sinkbelagte stålnagler.

Aluminiumsnagle for lær.

Aluminiumsnagle for lær.

Innsiden av lærinnmaten med ullvevd strammesnor. Legg merke til de sirkelformede lærdelene som forsterker tuppen av hver tunge mot slitasjen fra strammesnoren.

Innsiden av lærinnmaten med ullvevd strammesnor. Legg merke til de sirkelformede lærdelene som forsterker tuppen av hver tunge mot slitasjen fra strammesnoren.

Hakereimsbøylen på en aluminiumsinnmat. Legg merke til de klart kantede hjørnene på rektangelet. Vanlig på M35 og tidlige M40.

Hakereimsbøylen på en aluminiumsinnmat. Legg merke til de klart kantede hjørnene på rektangelet. Vanlig på M35 og tidlige M40.

Hakereimsbøyle på en sinkbelagt stålinnmat. Legg merke til de avrundete hjørnene på rektangelet.

Hakereimsbøyle på en sinkbelagt stålinnmat. Legg merke til de avrundete hjørnene på rektangelet.

Typisk lærinnmat på en tysk hjelm. Gul i fargen og laget av enten geite -eller saueskinn.

Typisk lærinnmat på en tysk hjelm. Gul i fargen og laget av enten geite -eller saueskinn.

Lærinnmat med en annen farge, muligvis på grunn av farge -og garveprosessen ved produksjonen eller ved langvarig bruk (svette og lignende).

Lærinnmat med en annen farge, muligvis på grunn av farge -og garveprosessen ved produksjonen eller ved langvarig bruk (svette og lignende).

Lærinnmaten her har en dypere rødlig farge, dette skyldes farge -og garveprosessen ved produksjon.

Lærinnmaten her har en dypere rødlig farge, dette skyldes farge -og garveprosessen ved produksjon.

M42 med griselærinnmat. Legg merke til den grove strukturen og svettemerkene øverst ved kanten på innmaten.

M42 med griselærinnmat. Legg merke til den grove strukturen og svettemerkene øverst ved kanten på innmaten.

Nyeste kommentarer

08.11 | 10:24

Hei, jeg har en tallerken, Meissen Porselen
"Infanterieregiment 11"

12.04 | 07:17

Så flott å se en original Damsleth..en flott akvarell, herlig!

31.08 | 20:21

Veldig bra side. Kortfattet og forståelig oppsett!

Del denne siden