Ommalte hjelmer og enfargede kamuflasjehjelmer

Etter å ha vært i bruk flere år var det nødvendig å gi en del hjelmer ny lærinnmat, hakereimer og ny maling. M35 førkrigshjelmer som hadde blank fabrikkmaling ble gjerne malt om med en passende farge og tekstur for å gi en bedre kamuflasjeeffekt.

Dette kapittelet vil vise et representativt utvalg av ommalte/ensfargede kamuflasje hjelmer som gjengir den store variasjonen i farger og tekstur som de tyske okkupasjonsstyrkene brukte i Norge under krigen.  

M35 ET64 med lysegrå maling med grov sandaktig struktur malt med kost. Denne hjelmen er tross av den grove sandaktige strukturen ikke en sandkamuflasjehjelm. Legg merke til den typiske dekalen brukt på gjenbrukshjelmer. Dekalen sitter dårlig på det grove underlaget og har delvis flasset av. Dette er en typisk gjenbrukshjelm som det finnes mange av i Norge.

M35 ET64 med lysegrå maling med grov sandaktig struktur malt med kost. Denne hjelmen er tross av den grove sandaktige strukturen ikke en sandkamuflasjehjelm. Legg merke til den typiske dekalen brukt på gjenbrukshjelmer. Dekalen sitter dårlig på det grove underlaget og har delvis flasset av. Dette er en typisk gjenbrukshjelm som det finnes mange av i Norge.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Denne hjelmen har blitt utstyrt med ny lærinnmat, ny hakereim og ny dekal. Hjelmen har fått et nytt malingslag også i bunn på innsiden før det ble satt inn en ny lærinnmat. Soldaten har plassert flere sider av Wehrmacht bladet

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Denne hjelmen har blitt utstyrt med ny lærinnmat, ny hakereim og ny dekal. Hjelmen har fått et nytt malingslag også i bunn på innsiden før det ble satt inn en ny lærinnmat. Soldaten har plassert flere sider av Wehrmacht bladet "Signal" på innsiden av læret for å bedre komforten til hodet.

M35 Quist 64 ommalt med kost i en lysegrå sandaktig maling. Her har det blitt malt rundt den opprinnelige Big foot dekalen.

M35 Quist 64 ommalt med kost i en lysegrå sandaktig maling. Her har det blitt malt rundt den opprinnelige Big foot dekalen.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over.

M35 ET68 ommalt med kost i en lysegrå sandaktig maling. Den samme type maling som M35 Quist hjelmen vist over, men med et tynnere malingslag. Mesteparten av dekalen har flasset av på grunn av det ru underlaget. Hjelmen har krokanretninger både foran og bak for å feste kamuflasjenett laget av hamptau.. Funnet på et kystfort på Ny-Hellesund på Sørlandet.

M35 ET68 ommalt med kost i en lysegrå sandaktig maling. Den samme type maling som M35 Quist hjelmen vist over, men med et tynnere malingslag. Mesteparten av dekalen har flasset av på grunn av det ru underlaget. Hjelmen har krokanretninger både foran og bak for å feste kamuflasjenett laget av hamptau.. Funnet på et kystfort på Ny-Hellesund på Sørlandet.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Legg merke til hvordan krokene er festet. Hjelmen har blitt malt med samme maling på hele innsiden ned til krona.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Legg merke til hvordan krokene er festet. Hjelmen har blitt malt med samme maling på hele innsiden ned til krona.

M35 ET64 med håndmalt svartmatt maling.

M35 ET64 med håndmalt svartmatt maling.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Navnet til

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Navnet til "Mau".

M35 ET68 håndmalt med lys grønngrå sandaktig maling.

M35 ET68 håndmalt med lys grønngrå sandaktig maling.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Navnet til

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Navnet til "Regel".

M35 ET68 sprøytemalt med et tynt lag mørkegrønn maling. Dekalen har blitt håndmalt over med samme type maling. Legg merke til fabrikkmalingen flere steder der det siste malingslaget har blitt slitt av.

M35 ET68 sprøytemalt med et tynt lag mørkegrønn maling. Dekalen har blitt håndmalt over med samme type maling. Legg merke til fabrikkmalingen flere steder der det siste malingslaget har blitt slitt av.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over.

M35 ET62 håndmalt med svært tykk sandaktig maling. Malingen har blitt påført med kost i tykke lag som har gjort at den har en svært ujevn og røft utseende.

M35 ET62 håndmalt med svært tykk sandaktig maling. Malingen har blitt påført med kost i tykke lag som har gjort at den har en svært ujevn og røft utseende.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Navnet til Hauptwachtmeister

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Navnet til Hauptwachtmeister "Hlare".

M35 ET68 sprøytemalt med mørk grønn maling. Dekalen er delvis synlig under det siste malingslaget.

M35 ET68 sprøytemalt med mørk grønn maling. Dekalen er delvis synlig under det siste malingslaget.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Hjelmen er navnet 3 ganger i bakkant på skjørtet og en gang på læret. Under læret har soldaten plassert isoleringsmateriale av gammel type for å holde på varmen.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Hjelmen er navnet 3 ganger i bakkant på skjørtet og en gang på læret. Under læret har soldaten plassert isoleringsmateriale av gammel type for å holde på varmen.

M42 EF64 håndmalt (grove strøk) med grågrønn maling.

M42 EF64 håndmalt (grove strøk) med grågrønn maling.

Lærinnmaten i M42 hjelmen vist over. Legg merke til slitasjen og strekkskadene på læret. Navnet til

Lærinnmaten i M42 hjelmen vist over. Legg merke til slitasjen og strekkskadene på læret. Navnet til "Ohlsen".

M35 ET62 med sprøytemalt gråblå sandmaling.

M35 ET62 med sprøytemalt gråblå sandmaling.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Læret og innsiden viser lite slitasje og hjelmen er sannsynligvis et depotfunn.

Lærinnmaten i M35 hjelmen vist over. Læret og innsiden viser lite slitasje og hjelmen er sannsynligvis et depotfunn.

Nyeste kommentarer

08.11 | 10:24

Hei, jeg har en tallerken, Meissen Porselen
"Infanterieregiment 11"

12.04 | 07:17

Så flott å se en original Damsleth..en flott akvarell, herlig!

31.08 | 20:21

Veldig bra side. Kortfattet og forståelig oppsett!

Del denne siden