WWI overgangshjelmer

Da Tyskland begynte med opprustning av de væpnede styrker i begynnelsen av 1930-tallet måtte de bruke det som fantes tilgjengelig før hjelmindustrien kunne levere hjelmer nok til Wehrmacht. Dette inkluderte depoter med hjelmer fra WWI som modellene M16, M17 og M18. Blandt samlere blir disse hjelmene kalt "transitional" helmets (overgangshjelmer).

Tidlige overgangshjelmer beholdt malingen fra WWI, lærinnmaten og hakereimer, men fikk TR (Third Reich) insignia som dekaler vist i kapitlene foran på denne webside. Etterhvert som utbruddet av krigen nærmet seg fikk WWI hjelmene M31 lærinnmat, blank "feldgrau" maling og WWII hakereimer. Disse hjelmene blir refert som klassiske overgangshjelmer. Når tapene ble store på flere fronter ble de siste depotlagrene som inneholdt WWI hjelmer brukt og da fikk de matt maling med struktur og bare en dekal på venstre side. Disse hjelmene ble brukt i de bakre linjer og i garnisontjeneste da de ble ansett som lite brukbare for de harde forholdene på de stridende fronter. 

Flere bilder vist fra Weserübung (invasjonen av Norge i 1940) viser tyske soldater med WWI overgangshjelmer. Mange av disse ble igjen i Norge utover okkupasjonen og de ble oppgradert i kompanidepoter under krigen, Forfatteren av denne webside har funnet mange forskjellige konfigurasjoner av disse overganghjelmene og de er mer vanlige enn sjeldne hjelmer å finne her til lands.

M16/M17 med blank feldgrau maling og en typisk tidlig transitional dekal (can-opener beak). Under malingslaget og dekalen skjuler det seg en Weimar dekal.

M16/M17 med blank feldgrau maling og en typisk tidlig transitional dekal (can-opener beak). Under malingslaget og dekalen skjuler det seg en Weimar dekal.

Høyre side av M16/M17 overgangshjelmen vist over. Legg merke til det litt mindre skjoldet sammenlignet med andre nasjonalskjold på M35 hjelmer. Under krakeleringen befinner det seg en Weimar dekal.

Høyre side av M16/M17 overgangshjelmen vist over. Legg merke til det litt mindre skjoldet sammenlignet med andre nasjonalskjold på M35 hjelmer. Under krakeleringen befinner det seg en Weimar dekal.

Lærinnmaten i M16/M17 hjelmen vist over. Tidlig M31 lærinnmat med stanset fabrikkstempel i læret og en rullespenne hakereim.

Lærinnmaten i M16/M17 hjelmen vist over. Tidlig M31 lærinnmat med stanset fabrikkstempel i læret og en rullespenne hakereim.

M17 Østerriksk produsert overgangshjelm. Legg merke til det høye festet til hakereimen under til høyre for dekalen. Dekalen er av tidlig type med svake linjer i ørna og malingen er typisk for førkrigshjelmer (Lars Aasen samling).

M17 Østerriksk produsert overgangshjelm. Legg merke til det høye festet til hakereimen under til høyre for dekalen. Dekalen er av tidlig type med svake linjer i ørna og malingen er typisk for førkrigshjelmer (Lars Aasen samling).

Høyre side av M17 østerrikske hjelmen vist over.

Høyre side av M17 østerrikske hjelmen vist over.

Lærinnmaten i M17 hjelmen vist over. Legg merke til de høye hakereimfestene fra WWI.

Lærinnmaten i M17 hjelmen vist over. Legg merke til de høye hakereimfestene fra WWI.

M17 Østerriksk produsert overgangshjelm. Typisk dekal for overgangshjelmer.

M17 Østerriksk produsert overgangshjelm. Typisk dekal for overgangshjelmer.

Høyre side av M17 hjelmen vist over. En ET

Høyre side av M17 hjelmen vist over. En ET "style" dekal på denne side der nasjonalskjoldet skulle være. Legg merke til plassering av ventilhull og nagle. Begge er et resultat av feilproduksjon fra fabrikken som man ser noen ganger på både WWI og WWII hjelmer.

Lærinnmaten i M17 hjelmen vist over. Legg merke til lærreparasjonen i denne hjelmen.

Lærinnmaten i M17 hjelmen vist over. Legg merke til lærreparasjonen i denne hjelmen.

M16/M17 BF64 (Fulda) overgangshjelm med en tidlig

M16/M17 BF64 (Fulda) overgangshjelm med en tidlig "can-opener beak" dekal. Legg merke til den midtkrigs grå malingen med tekstur.

Lærinnmaten i M16/M17 hjelmen vist over.

Lærinnmaten i M16/M17 hjelmen vist over.

M18 Si62 overgangshjelm med en midtkrigs grå maling. Legg merke til den skjevplasserte ET

M18 Si62 overgangshjelm med en midtkrigs grå maling. Legg merke til den skjevplasserte ET "style" dekalen.

Lærinnmaten i M18 hjelmen vist over. Legg merke til den grønne WWI malingen.

Lærinnmaten i M18 hjelmen vist over. Legg merke til den grønne WWI malingen.

M18 Bell L overgangshjelm med grå maling med tekstur. Dekalen er en Ed. Strache og er typisk for gjenbrukshjelmer.

M18 Bell L overgangshjelm med grå maling med tekstur. Dekalen er en Ed. Strache og er typisk for gjenbrukshjelmer.

Lærinnmaten i M18 Bell L hjelmen vist over. Legg merke til den paramilitære

Lærinnmaten i M18 Bell L hjelmen vist over. Legg merke til den paramilitære "style" hakereimen.

M18 BF64 (Fulda) med grå midtkrigs maling med tekstur. Dekalen er en Huber Jordan & Körner som har gulnet på grunn av et tykt lakklag.

M18 BF64 (Fulda) med grå midtkrigs maling med tekstur. Dekalen er en Huber Jordan & Körner som har gulnet på grunn av et tykt lakklag.

Lærinnmaten i M18 hjelmen vist over.

Lærinnmaten i M18 hjelmen vist over.

M18 ET64

M18 ET64 "ear out-cut" hjelm. Hjelmen har en Heer dekal under det grå og grove malingslaget. Legg merke til den klassiske transitional malingstypen som vises flere steder der den grå malingen har flasset.

Lærinnmaten i M18

Lærinnmaten i M18 "ear cut-out" hjelmen vist over. Denne lærinnmaten har en fabrikkmerkingen stanset ut i læret.

M16/M17 gjenbrukshjelm med grå maling med grov tekstur. Dekalen har flasset på grunn av den grove underlaget. En typisk malingstype som finns på mange ommalte gjenbrukshjelmer.

M16/M17 gjenbrukshjelm med grå maling med grov tekstur. Dekalen har flasset på grunn av den grove underlaget. En typisk malingstype som finns på mange ommalte gjenbrukshjelmer.

Lærinnmaten i M16/M17 hjelmen vist over. Hjelmen har blitt malt på innsiden helt ned til krona.

Lærinnmaten i M16/M17 hjelmen vist over. Hjelmen har blitt malt på innsiden helt ned til krona.

M17 Østerriksk produsert overgangshjelm. Dekalen en Methner & Bürger og er en typisk dekal for blandt annet overgangshjelmer.

M17 Østerriksk produsert overgangshjelm. Dekalen en Methner & Bürger og er en typisk dekal for blandt annet overgangshjelmer.

Lærinnmaten i hjelmen vist over.

Lærinnmaten i hjelmen vist over.

Nyeste kommentarer

08.11 | 10:24

Hei, jeg har en tallerken, Meissen Porselen
"Infanterieregiment 11"

12.04 | 07:17

Så flott å se en original Damsleth..en flott akvarell, herlig!

31.08 | 20:21

Veldig bra side. Kortfattet og forståelig oppsett!

Del denne siden