Maling med tekstur og grov malingsstruktur

Etter de første krigsår oppdaget tyskerne at deres M35 hjelmer hadde dårlig kamuflasjeegenskaper. Til å begynne med løste de problemet med å smøre leire og lignende for å dempe skinnet i hjelmene ved regnvær og direkte solstråling. Etterhvert ble det standard for de tyske hjelmfabrikkene og utstyre hjelmene med mattere maling med tekstur. De tyske troppene ved fronten og garnison i de okkuperte land gjorde ytterligere forbedringer med å male blandt annet M35 hjelmene med maling med iblandet partikler og sand som forsterket kamuflasjeegenskapene. Dette kapitlet og de påfølgende viser variasjonen i malingstrukturer på ommalte -og kamuflasjehjelmer funnet i Norge. 

UNDER BEARBEIDING

M40 Quist Heer fabrikkmalt med tekstur.

M40 Quist Heer fabrikkmalt med tekstur.

Nærbilde av malingsstrukturen på M40 hjelmen over. Maling med grov tekstur.

Nærbilde av malingsstrukturen på M40 hjelmen over. Maling med grov tekstur.

M35 ET62 Heer ommalt med et lag med lysegrå grovkornet maling. Veldig vanlig malingstype på blandt annet M35 gjenbrukshjelmer brukt av tyskerne i Norge.

M35 ET62 Heer ommalt med et lag med lysegrå grovkornet maling. Veldig vanlig malingstype på blandt annet M35 gjenbrukshjelmer brukt av tyskerne i Norge.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Denne malingen inneholder partikler (kan være sand) og er malt på med malingskost.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Denne malingen inneholder partikler (kan være sand) og er malt på med malingskost.

M42 EF64 med grågrønn maling påført med horisontale grove strøk.

M42 EF64 med grågrønn maling påført med horisontale grove strøk.

Nærbilde av malingsstrukturen på M42 hjelmen vist over. Malingen har bra tykkelse og struktur. Legg merke til de grove malingsstrøkene.

Nærbilde av malingsstrukturen på M42 hjelmen vist over. Malingen har bra tykkelse og struktur. Legg merke til de grove malingsstrøkene.

M35 ET62 med mellomgrå, grov og klumpete maling.

M35 ET62 med mellomgrå, grov og klumpete maling.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Malingen er svært grov og påført med et tykt lag. Store klumper i malingen.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Malingen er svært grov og påført med et tykt lag. Store klumper i malingen.

M35 EF68 ommalt hjelm med grønngrå maling med middels grov tekstur.

M35 EF68 ommalt hjelm med grønngrå maling med middels grov tekstur.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Malingen er påført med malingskost og påført med grove horisontale strøk.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Malingen er påført med malingskost og påført med grove horisontale strøk.

M40 EF68 med håndmalt mørkeblå maling med lett struktur.

M40 EF68 med håndmalt mørkeblå maling med lett struktur.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Ventilhullet er nesten fylt igjen med den tykke malingen.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Ventilhullet er nesten fylt igjen med den tykke malingen.

M40 EF66 med grå grovkornet maling. Den hvite kamuflasjemalingen under vises der hvor det siste laget er slitt av.

M40 EF66 med grå grovkornet maling. Den hvite kamuflasjemalingen under vises der hvor det siste laget er slitt av.

Nærbilde av malingsstrukturen på M40 hjelmen vist over. Grovkornet tykk maling påført med malingskost.

Nærbilde av malingsstrukturen på M40 hjelmen vist over. Grovkornet tykk maling påført med malingskost.

Annet nærbilde av M40 hjelmen vist over. Den hvite kamuflasjemalingen stikker fram der hvor det siste malingslaget er slitt av.

Annet nærbilde av M40 hjelmen vist over. Den hvite kamuflasjemalingen stikker fram der hvor det siste malingslaget er slitt av.

M35 SE66 med mørkeblå glatt maling med noe tekstur.

M35 SE66 med mørkeblå glatt maling med noe tekstur.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Legg merke til de små partiklene i malingen. Den hvite kamuflasjemalingen under vises der hvor de små partiklene har falt av ved bruk.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Legg merke til de små partiklene i malingen. Den hvite kamuflasjemalingen under vises der hvor de små partiklene har falt av ved bruk.

M42 hkp64 flerfarget kamuflasjehjelm. Malingen er påført med kost eller lignende.

M42 hkp64 flerfarget kamuflasjehjelm. Malingen er påført med kost eller lignende.

Nærbilde av malingsstrukturen på M42 hjelmen vist over. Malingen er påført med grov kost eller lignende. Malingen er mer smurt på over flaten enn malt med vanlige strøk. Noe tekstur i malingen.

Nærbilde av malingsstrukturen på M42 hjelmen vist over. Malingen er påført med grov kost eller lignende. Malingen er mer smurt på over flaten enn malt med vanlige strøk. Noe tekstur i malingen.

M35 ET64 med grå maling med lett tekstur med et kalkmalingslag over. Mesteparten av kalkmalingen har enten blitt slitt av eller forsøkt fjernet.

M35 ET64 med grå maling med lett tekstur med et kalkmalingslag over. Mesteparten av kalkmalingen har enten blitt slitt av eller forsøkt fjernet.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Legge merke til kalkmalingsrestene på hjelmen. Dette hvite kalklaget skiller seg merkbart fra vanlig hvit kamuflasjemaling.

Nærbilde av malingsstrukturen på M35 hjelmen vist over. Legge merke til kalkmalingsrestene på hjelmen. Dette hvite kalklaget skiller seg merkbart fra vanlig hvit kamuflasjemaling.

Nyeste kommentarer

08.11 | 10:24

Hei, jeg har en tallerken, Meissen Porselen
"Infanterieregiment 11"

12.04 | 07:17

Så flott å se en original Damsleth..en flott akvarell, herlig!

31.08 | 20:21

Veldig bra side. Kortfattet og forståelig oppsett!

Del denne siden